ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

สถานที่ตั้ง 

เลขที่ 239 หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  ถนนชยางกูร หรือถนนหนองคาย-บึงกาฬ

ทางหลวงหมายเลข 212  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 696 กิโลเมตร

ที่อยู่ติดต่อได้ 

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย เลขที่ 239 หมู่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

งานวิชาการ/บริหารทั่วไป/งานธุรการ

โทรศัพท์ 042-490926 , 061-4171909

โทรสาร 042-490926

งานพระราชบัญญัติควบคุมยาง

โทรศัพท์ 065-6707039 , 064-9358586

โทรสาร 042-490926

e-mail : งาน พรบ.ยาง rblaw_nk@hotmail.com

e-mail : งานฝ่ายบริหารทั่วไป rca_nk@hotmail.com

Facebook : ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

https://www.facebook.com/nkrubberregulatory/