ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ให้แก่บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ท จำกัด สาขาบึงกาฬ และบริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด จังหวัดอุดรธานี และตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ ให้แก่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยางจำนวน 3 บริษัท บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ท จำกัด สาขาบึงกาฬ และบริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด จังหวัดอุดรธานี