มอบปัจจัย​การผลิต​ฐ​านเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแก่จุดเรียนรู้บ้านไร่ชมภู

วันที่​ 18 กันยายน​ 2563​ ศูนย์ควบคุมยางหนองคายได้มอบปัจจัย​การผลิต​ฐ​านเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์จำนวน 15 บ่อ เพื่อใช้ทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  เพื่อพัฒนาจุดเรียนรู้ใน​โครง​การ​ 5​ ประสาน​สืบสาน​เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​ ถวาย​ในหลวง​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ 2563​ ณ บ้านไร่ชมภู ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย