เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ได้แก่
1.บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน)​ จำกัด
2.บริษัทซันนี่เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์)​ จำกัด
3.บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)​ สาขาบึงกาฬ