นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ”

นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ”