ตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่ง เอสทีอาร์

วันที่ 19-21ตุลาคม 2563 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์
1) บริษัทเซรีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา เลย
2) บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
3) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด สาขาเลย