“ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ/กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top