ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะเยี่ยมเยือนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะ ที่ได้เยี่ยมเยือนจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-10) และแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานและมอบวุฒิบัตรผู้ทำประโยชน์ ให้แก่ผู้ทำประโยชน์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานจังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top