🇹🇭 กว่า๔,๐๐๐โครงการ พระราชดำริเพื่อไทย 🇹🇭

ร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมาย นายจักพงษ์ บุตราช เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ

Scroll to Top