ข่าวหน้าแรก

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายณฐนน ฟูแสง พร้อมด้วยข้าราชการ /พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จำนวน 35 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2563 ณ แปลงสมุนไพร ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 4 ไร่