คณะทำงานฯ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช (พืชอินทรีย์ดีเด่น) สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทำงานฯ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช (พืชอินทรีย์ดีเด่น) สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี 2566 ณ แปลงนายประเสริฐ เกิดรพ บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี