วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2567 และงาน Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน