ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทร 054-716133

E-mail : nnan@doa.in.th  ,  doanan.nan@gmail.com