วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน (ครบรอบ 69 พรรษา) ร่วมประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล และบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนางพิมลพันธ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานพิธี ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน