วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร อำเภอเวียงสา โดยมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า (DOA-B18) สำหรับควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ และแหนแดงให้แก่เกษตรกร และพบปะเกษตรกรที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ประเภทกาแฟโรบัสตา ณ โรงคั่วกาแฟ น น่าน Lab & Roastery