วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลานิล ปลาเกล็ดเงิน รวมจำนวน 200,000 ตัว และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 50,000 กล้า บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน