วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ถนนสาธารณะ บ้านผาตูบ-ผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน