โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

กิจกรรมอบรม

อบรมหลักสูตรการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงดำหนามด้วยแตนเบียนชนิด อะซีโคเดส ฮิสไพนารัม และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้​

อบรมหลักสูตรการผลิตม

Read More
อบรม

อบรมหลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูลองกอง

Read More
อบรม

อบรมหลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน

Read More
อบรม

อบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย ปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 256

Read More
อบรม

อบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย มะพร้าวให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 28 มกราคม 256

Read More