ร่วมจัดนิทรรศการด้านพืชไร่พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร

วันที่​ 8-9​ มีนาคม​ 2566

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านพืชไร่พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และระบบจัดการน้ำตามความต้องการของอ้อยโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง (DOA Smart Irrigation System, DOA-SiS) ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช” โดยมี นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิการบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด