โครงการฝึกอบรม Cristalla Next Generation “ทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นที่ 1”

วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2566

วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2566​ นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นายชยันต์ ภักดีไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดกาาต้ำอย่ามีประสิทธิภาพสำหรับอ้อย” และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิต” ภายใต้โครงการฝึกอบรม Cristalla Next Generation “ทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นที่ 1” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบธุรกิจอ้อยและน้ําตาล รวมถึงกระบวนการผลิต อ้อยถึงทุกขั้นตอน รวมถึงการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอ้อยของตนเองได้ สร้างความมั่นคงต่อเนื่องให้กับธุรกิจน้ําตาล ตลอดจน เพิ่มศักยภาพในการผลิตอ้อยที่มีคุณภาพดี โดยมีเกษตรกร และเจ้าหน้าเข้าร่วมฝึกอบรมตลอดโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย