ชมทิวทัศน์ทุ่งกาแฟ – แนวเขาหินปูน

     ชมดอกกาแฟสีขาวบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วทุ่งในช่วงประมาณเดือน พ.ย. – ก.พ. และชมผลกาแฟสุกแดงทั้งต้นและการเก็บเกี่ยวกาแฟในช่วงประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค.  แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงฤดูกาลดอกกาแฟบาน หรือช่วงผลกาแฟสุกเต็มที่ก็ตาม  ทิวทัศน์ของทุ่งกาแฟก็ยังคงงดงามน่าประทับใจ โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมแนวเขาหินปูน แสงสุดท้ายของวันหลากหลายสี ทั้งแดง  ส้ม  ฟ้า  ม่วง  เหลืองทองอร่ามฉาบทาทั่วทั้งแนวเขางดงามจับตา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง […]

มหัศจรรย์พันธุ์มะพร้าว

    ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์มะพร้าวทั้งของไทยและต่างประเทศไว้หลายสายพันธุ์  มีมะพร้าวพื้นเมืองผลขนาดใหญ่  มะพร้าวต้นเตี้ย  มะพร้าวน้ำหอม  มะพร้าวผลดก เช่น ทะลายร้อย  พวงร้อย  มะพร้าวพันธุ์ต่างประเทศหลากสีหลายรูปทรง ชม “ปาล์มบาบาสสุ” พืชสกุลปาล์มที่หาดูได้ยาก มะพร้าวทุย มะพร้าวพวงร้อย มะพร้าวทะลายร้อย มะพร้าวน้ำหอม ปาล์มบาบาสสุ แปลงมะพร้าว […]

สวนสมุนไพรและแปลงผักพื้นเมือง

    ในพื้นที่กว่า 15ไร่ มีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศกว่า 1,000 ชนิด พร้อมป้ายให้ข้อมูลทั้งชื่อ  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่ออื่น  สรรพคุณและประโยชน์ และส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์  สมุนไพรหลายชนิดอาจรู้จักคุ้นเคยกันดี  หลายชนิดชื่อฟังดูแปลกหู  ต้นจริงดูแปลกตา และหาชมได้ยาก เช่น คลุ้ม  ชะมดต้น  ไฟเดือนห้า  […]

ดงกล้วยไม้

ดงกล้วยไม้เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของภาคใต้ไว้มากกว่า 100 ชนิด  เช่น ม้าวิ่ง  ว่านเพชรหึง  เอื้องแซะหอม  สิงโตหลอดไฟ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้สามารถมาเยี่ยมชมและศึกษาลักษณะของพันธุ์ไม้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ดงกล้วยไม้ บรรยากาศภายในดงกล้วยไม้   สิงโตดอกไม้ไฟ   สิงโตนักกล้าม