วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปรีดา  หมวดจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่  3/2566  ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม