วันที่ 22 มีนาคม 2566 เกษตรกรจากอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เรื่อง การทำน้ำมันมะพร้าว , การทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าว และ การทำครีมบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าว เพื่อแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีนางสาวนิภาพร อยู่สุข นักวิชาการเกษตร  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 4 ท่าน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร