คู่มือการผลิตพันธุ์โกโก้ลูกผสมชุมพร 1

รายงาน ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021)

รายงานการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564 ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตโกโก้

เอกสารวิชาการ”กล้วยไม้หางช้าง”

หนังสือ “พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก”

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

การจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

คู่มือการจัดการผลิตกาแฟโรบัสตา

การพัฒนาโกโก้ในประเทศไทย

การจัดการความรู้มะพร้าวกะทิ

พืชสวนพันธุ์ดี กรมวิชาการเกษตร เล่ม 3

การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วคราว

กล้วยกินได้

การจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร

การจัดการศัตรูมะพร้าว

ยุทธศาสตร์กาแฟ