วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ และเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา จังหวัดชุมพร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร จัดโดย เกษตรจังหวัดชุมพร โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ