วันที่ 22 มีนาคม 2566 นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ศึกษาดูงานเรื่อง โกโก้ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชโกโก้ ตั้งแต่สายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงต้นกล้า ตลอดจนการบำรุงรักษา โดยมีนางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 18 ท่าน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร