ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับซื้อผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 (Lot4) ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 170 ผล ด้วยการลงทะเบียนจองออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ได้แก่

ลำดับที่ 1 คุณพรรณี ธีระกุล

โดยสามารถเข้ามารับผลพันธุ์ดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 นี้