ขยายเวลา!! จำหน่ายผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2
เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 5,000 ผล ราคาผลละ 18 บาท

ขยายเวลา เปิดจำหน่าย ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อผลพันธุ์เพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมา และ

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-556073 ,077-556191 มือถือ 090-6076581 ในวันเวลาราชการ

จองผลพันธุ์มะพร้าว คลิก>  https://forms.gle/ef95qyprazbWcs768