บทความ การประเมินลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์มะพร้าวลูกผสม 6 พันธุ์