ประกาศ!! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อผลมะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 (lot 6) ครั้งที่ 6/2567 จำนวน 200 ผล ด้วยการลงทะเบียนจองออนไลน์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ได้แก่

ลำดับที่ 1 คุณปรีชา ไชยวงค์

โดยสามารถเข้ามารับผลพันธุ์ดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2567