ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 5/2567 จำนวน 4,000 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

   ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อผลพันธุ์เพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมา และ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-556073 ,077-556191 มือถือ 090-6076581 ในวันเวลาราชการ

จองผลพันธุ์มะพร้าว คลิก>https://forms.gle/Jo8WL5xeToewVSce6