ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดประชุมหารือเรื่องแนวทางงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดประชุมหารือเรื่องแนวทางงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม โดยมีนางสุภัทรา เลิศวัฒนเกียรติ  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ในฐานะผู้อำนวยการแผนฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

English EN Thai TH