เทศบาลตำบลตะกาง จ.ตราด ศึกษาดูงานเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสตา โกโก้ และมะพร้าว

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา9.30 น.นางสาวทิพยา  ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวโรดม  ฉายากุล นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกโกโก้ กาแฟ และมะพร้าว ตลอดจนการดูแลรักษา แก่คณะดูงานจากเทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 80 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

English EN Thai TH