กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสตา

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูก และการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา แก่คณะดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร