ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโกโก้

  1. การทดสอบพันธุ์โกโก้สำหรับทำช็อกโกแลต
  2. การจัดการแสงและชนิดของต้นพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโกโก้