ารประชุมโครงการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมโครงการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตพันธุ์มะพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 ศูนย์ ได้แก่ ศวส.ชุมพร ศวพ.ระนอง ศวพ.สตูล ศวพ.สงขลา ศวพ.นราธิวาส และศวพ.นครพนม และวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี ตั้งแต่การผลิตละอองเกสร การผลิตผลพันธุ์และการผลิตต้นกล้า โดยมี นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ข้าราชการ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ

English EN Thai TH