บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกโกโก้

บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกโกโก้

วันที่  29 ตุลาคม 2563 บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดย มร.เดวิด มัลลิแกน และบุคลากรจำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและขอถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการปลูกโกโก้ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเป็นความรู้สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, instragram, Youtube ของสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการสามารถเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลผลิตโกโก้ได้ โดยมี นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ และนางสาวศุภิสรา ขวัญพรหม นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้