ขอเชิญร่วมประกวด กาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา “สุดยอดกาแฟไทย 2564 Thai Coffee Excellence 2021”

    งานประกวด กาแฟอะราบิกาและโรบัสตา “สุดยอดกาแฟไทย 2564 (Thai Coffee Excellence 2021)
        **ขอเชิญชวนชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟไทยที่สามารถพัฒนาคุณภาพของกาแฟไทยสู่สากลได้ส่งตัวอย่างกาแฟเข้าประกวดเพื่อแข่งขันชิงรางวัลสุดยอดกาแฟไทย จัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

    ✅วัตถุประสงค์ การประกวดคือการร่วมพัฒนากาแฟประเทศไทยตามหลักวิชาการโดยได้ทุนสนับสนุนจากองค์กร International Coffee Organisation (ICO) โดยไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ผลการตัดสินจะนำส่งเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกาแฟไทยสู่ระดับสากล

แจ้ง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด เป็น วันที่ 10 พ.ค.64 ได้ทาง   http://www.doa.go.th/hort

แจ้ง วันประกาศผลการตัดสิน เป็น วันที่ 15 พ.ค. 64 ได้ทาง  Facebook : Horticulture Research Institute หรือ Cm.Khunwang หรือ hort.chrc และ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับ กาแฟอะราบิกา 3 รางวัล กาแฟโรบัสตา 1 รางวัล ใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล วันที่ 22 พ.ค. 64  เวลา 9.00 น. (ติดตามสถานที่มอบรางวัลได้ทาง http://www.doa.go.th/hort)