วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

     วันที่ 9 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมี นางสาวนฤมล เสนาจิตร นักวิชาการเกษตร และนางพรรณฑิภา ปัดชา เจ้าหน้าที่การเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 43 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร