รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกโกโก้ และติดตามงานวิจัยโกโก้

     วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวอิงอร  ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกโกโก้ และติดตามงานวิจัยโกโก้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นส.สุภาพร ชุมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ และนางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายข้อมูลโกโก้ จากนั้นได้เดินทางไปดูงานแปลงปลูกโกโก้เกษตรกร กำนันทองอยู่ เทพเจริญ ณ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร