คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์

    วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ โดยมีนางสมจิตร มั่นคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ให้การต้อนรับ และนายบุญเกื้อ  ทองแท้ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 11 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร