ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการนำเข้ามะพร้าวและการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวอย่างยั่งยืน

     วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการนำเข้ามะพร้าวและการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Web Conference (Zoom) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม