กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม

      วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร นำโดย นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร