วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร นำโดยนางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Web Conference Zoom จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงาน โดยนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน