วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก โดยมี วัตุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับดรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก การจัดการศัตรูพืชในโรงคัดบรรจุ การสุ่มตรวจเพื่อรับรองสุขอนามัยพืช และการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี โดยมี นายกองเอก พุทธกฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ