17 เมษายน 2024

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day และการบริการทางการเกษตรเพื่อเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563
โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้