27 พฤษภาคม 2024

ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษา มะคาเดเมีย และกาแฟอาริบ้า ขั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร