Search for:
ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการนำเข้าและแก้ไขปัญหา PM 2.5 บนพื้นที่ภาคเหนือ

    วันที่ 30 เมษายน 2567 นายธงชัย คำโคตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการนำเข้าและแก้ไขปัญหา PM 2.5 บนพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน และผ่านระบบออนไลน์

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

    วันที่ 25 เมษายน 2567  นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2567 โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์

สวส.ให้การต้อนรับ เลขาธิการ ชมรมมะพร้าวนานาชาติ (Executive Director, International Coconut Community หรือ ICC) และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการตลาดและสถิติ (Market and Statistic Officer) ในโอกาสที่มาเข้าร่วม UNESCAP ที่กรุงเทพฯ

     วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ดร.วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิก ICC (National Liaison Officer หรือ NLO) ให้การต้อนรับ นางเจลฟินา อะเลาอู เลขาธิการ ชมรมมะพร้าวนานาชาติ (Executive Director, International Coconut Community หรือ ICC) และนาย อลิท เพอเรรา เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการตลาดและสถิติ (Market and Statistic Officer) .ในโอกาสที่มาเข้าร่วม UNESCAP ที่กรุงเทพฯ จึงมาเข้าเยี่ยมคารวะNLO และ รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ICC ดำเนินการช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทน สอพ. นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้แทน กผง.นางสาวฉวี ล้อมเล็ก หัวหน้ากลุ่มพหุพาคี กลุ่มงานต่างประเทศ และ นางสาว ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัยกักกันพืช สอพ. ผู้แทน สวส. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล สวส. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี นางสุภาภรณ์ สาชาติ และ นางสาวมณีทิพย์ ขุนทอง งานพืชสวนอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการ สวส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และได้หารือกับฝ่ายกรมวิชาการเกษตร ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ICC Session/Ministerial Meeting ครั้งที่ 61 ปี ค.ศ. 2025 การขอนำแตนเบียน 2 ชนิด ที่ใช้กำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว เพื่อใช้ในการวิจัยในประเทศอินโดนีเซีย และ การเข้าร่วมประชุมมะพร้าวโลก COCOTECH ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

     นางเจลฟินา ได้รายงานให้ทราบว่า ICC ชื่อเดิม APCC (Asian and Pacific Coconut Community) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก UNESCAP การประชุม UNESCAP ที่กรุงเทพฯ ปีนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ ในโปสเตอร์ประวัติศาสตร์การก่อตั้งและหน่วยงานภายใต้ UNESCAP มีชื่อ APCC ในนั้นด้วย (ประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 ประเทศร่วมก่อตั้ง APCC มี รธก.บรรจง สิขมณฑล เป็นผู้แทน หรือ NLO คนแรกของไทย) และขอบคุณที่ประเทศไทย โดยกรมวิชาการเกษตร ที่รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะผู้บริหาร ICC ครั้งที่ 61 และจะรายงานให้คณะผู้บริหาร ICC ได้ทราบในการจัดประชุมครั้งที่ 60 ซึ่งจะจัดที่ประเทศศรีลังกา และในการประชุมนี้ จะมีการมอบสถานะการเป็นประธานคณะบริหาร ICC หรือ Chairmanship ให้แก่ผู้แทนประเทศไทย ตามธรรมเนียมและระเบียบปฏิบัติของ ICC และได้เชิญชวน NLO (นางวิลาวัลย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) และนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมมะพร้าวโลก และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมมะพร้าวโลกให้ภาคเอกชนไปเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งปีนี้จะจัดที่เมืองสุราบายา เกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ช่วง 22-25 กรกฎาคม 2567 และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับมะพร้าวไปตีพิมพ์ ในวารสาร COCOINFO International Journal สำหรับปีนี้กรมฯ จะส่งเรื่องเสนอในการประชุม 1 เรื่อง

ประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

     วันที่ 23 เมษายน เวลา 10.00 น. นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วย ดร.อนุวัฒน์ รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน นางสาวกาญจนา ทองนะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมี ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)