ขอเชิญร่วมประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566

 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
 • ส่งใบสมัครพร้อมสิ่งประกวด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114133-6

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

  1. สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10500
  โทรศัพท์ 02-9405484 ต่อ 117
  2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  เลขที่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  โทรศัพท์ 053-114133-6
  3. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เลขที่ 70 ม.2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
  โทรศัพท์ 077-5560