ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประมูลสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566

ทั้ง 5 ประเภท 

  • ประเภท 5 อันดับสุดยอด กาแฟโรบัสต้า (Robusta)

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้านแบบแห้ง Dry / Natural Process

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้าแบบกึ่งแห้ง Semi-Dry / Honey Process

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้าแบบเปียก Wet/Fully Wash Process

  • ประเภท 6 อันดับสุดยอดกาแฟอะราบิก้า Innovative Process

#งานประมูลกาแฟออนไลน์ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ